791 408 850, 501 343 515 | anna.polkowska@ubezpieczipomoz.pl | anna.gorska@ubezpieczipomoz.pl

Ubezpieczenia ŻYCIE

NA ŻYCIE i NNW

Ubezpieczenie dające zabezpieczenie rodzinie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Natomiast Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) daje możliwość pokrycia części uszczerbku na zdrowiu po zdarzeniach losowych.

GRUPOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Ubezpieczenie dla osób indywidualnych, o zakresie ochrony jak w pracowniczych ubezpieczeniach grupowych.

OPIEKA MEDYCZNA

Zapewnia szybki dostęp do lekarzy specjalistów dla osoby ubezpieczonej i jego rodziny.

Share This