791 408 850, 501 343 515 | anna.polkowska@ubezpieczipomoz.pl | anna.gorska@ubezpieczipomoz.pl

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska i korzysta z definicji tam zdefiniowanych.

Deklaracje prywatności

1. Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności zarówno Twojej jak i innych Użytkowników Serwisu.
2. Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska kieruje się podstawową zasadą: Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska nie udostępnia bez zgody zainteresowanego, osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Ochrona Danych Osobowych

1. Korzystając z usług Serwisu zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska. Pamiętaj, że podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a także zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska.
3. Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 3 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 poniżej.
4. Jeśli Cię o to poprosimy możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w tej zgodzie lub na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom wymienionym w tej zgodzie.
5. Wchodząc na stronę www.ubezpieczipomoz.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

1. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług, ale może spowodować utrudnienia (patrz także „Wymagania Techniczne”).
2. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska, na Twoim komputerze, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te stosowane są przez nas jedynie do następujących celów:
a. utrzymania połączenia z Serwisem;
b. obliczeń statystycznych;
c. na Twoje życzenie – zapamiętywania Twoich danych, abyś nie musiał się jawnie logować kiedy następny raz będziesz chciał skorzystać z usług Serwisu.
3. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Wymagania techniczne

1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 6.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024x768.
2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia dodatkowe

1. Treści i opinie umieszczane w naszym serwisie, szczególnie na forum dyskusyjnym Serwisu nie zawsze są zgodne z opiniami Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach i jest z tego tytułu odpowiedzialny osobiście.
2. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez Ubezpiecz i Pomóż Anna Polkowska, Anna Górska. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres pomoc@ubezpieczipomoz.pl.
3. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: polityka.prywatnosci@ubezpieczipomoz.pl.

Share This